toa thanhTrang Chính

KÍNH CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

CHỦ TRƯƠNG

                    - Góp phần phổ truyền Giáo Lý ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ và Tinh Hoa Triết Lý Tam Giáo 

                    - Đề cao giá trị TỰ DO - DÂN CHỦ, BÁC ÁI - CÔNG BÌNH    

                    - Đề cao sự hợp tác giữa Đạo Cao Đài và các Tôn Giáo bạn

                    - Phổ biến tin tức Đạo Sự của các cơ sở Đạo Cao Đài 

                    -Trang Web Ban Thế Đạo Hải Ngoại hân hoan tiếp nhận bài vở của quý Đồng Đạo, Đọc Giả

                      và Thân Hữu để cùng góp phần phục vụ ĐẠO PHÁP, NHÂN SINH và XÃ HỘI.

 

                                         Bài vở cho trang Web Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin gởi về:

                                                          Email: banthedao@googlegroups.com

 

Bài Mới Đăng

cao daiPhạm Công Tắc | Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp năm 1949-1950 (Quyển 3) và năm 1951 (Quyển 4) ( 1/15/2022 )    cao dai hai ngoai

Những bài Thuyết Ðạo trong quyển sách nầy là lời vàng tiếng ngọc của Ðức Hộ Pháp, một vị Giáo Chủ của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, một bậc vĩ nhân của thế hệ.Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Tập San Thế Đạo Số 86 ( 1/2022 )    cao dai hai ngoai

Tập San Thế Đạo số 86 - Ban Thế Đạo Hải Ngoại phát hành tháng 1 năm 2022Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 183 ( 12/2021 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 183 ngày 22-12-2021Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 182 ( 11/2021 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 182 ngày 25-11-2021Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Tập San Thế Đạo Số 85 ( 7/2021 )    cao dai hai ngoai

Tập San Thế Đạo số 85 phát hành tháng 7 năm 2021Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 181 ( 11/2021 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 181 ngày 13 tháng 11 năm 2021Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Đại Học Cao Đài Online(ĐHCĐO): Cấp 1 - Bước Đầu Học Đạo Cao Đài ( 11/8/2021 )    cao dai hai ngoai


Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Thông báo số 18 ngày 24-10-2021 của BTĐHN v/v phổ biến 20 bài giáo lý Cấp 1 qua audio you-tube & 23 Bài Giáo Lý Cấp 2 trong chương trình ĐHCĐO ( 11/2/2021 )    cao dai hai ngoai

Thông báo số 18 ngày 24-10-2021 của BTĐHNBan Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 180 ( 10/2021 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 180 ngày 3-10-2021Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 179 ( 9/2021 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 179 ngày 13-9-2021
Ban Thế Đạo Hải Ngoại
1/23/2022 2:28:39 PM
(Số lần truy cập trang web: 18292)