toa thanhTrang Chính

KÍNH CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

CHỦ TRƯƠNG

                    - Góp phần phổ truyền Giáo Lý ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ và Tinh Hoa Triết Lý Tam Giáo 

                    - Đề cao giá trị TỰ DO - DÂN CHỦ, BÁC ÁI - CÔNG BÌNH    

                    - Đề cao sự hợp tác giữa Đạo Cao Đài và các Tôn Giáo bạn

                    - Phổ biến tin tức Đạo Sự của các cơ sở Đạo Cao Đài 

                    -Trang Web Ban Thế Đạo Hải Ngoại hân hoan tiếp nhận bài vở của quý Đồng Đạo, Đọc Giả

                      và Thân Hữu để cùng góp phần phục vụ ĐẠO PHÁP, NHÂN SINH và XÃ HỘI.

 

                                         Bài vở cho trang Web Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin gởi về:

                                                          Email: banthedao@googlegroups.com

 

Bài Mới Đăng

Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 195 ( 9/2022 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 195 ngày 8 tháng 9 năm 2022Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 194 ( 8/2022 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 194 ngày 16-8-2022Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 193 ( 7/2022 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 193 ngày 25-7-2022Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Tập San Thế Đạo Số 88 ( 7/2022 )    cao dai hai ngoai

Tập San Thế Đạo số 88 phát hành tháng 7 năm 2022Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 192 ( 6/2022 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 192 ngày 2 tháng 6 năm 2022Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 191 ( 5/2022 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 191 ngày 25 tháng 5 năm 2022Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 190 ( 5/2022 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 190 mgày 10-5-2022Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 189 ( 5/2022 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 189 ngày 2 tháng 5 năm 2022Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Tập San Thế Đạo Số 87 ( 4/2022 )    cao dai hai ngoai

Tập San Thế Đạo số 87 phát hành tháng 4 năm 2022Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 188 ( 4/2022 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 188 ngày 13-4-2022
Ban Thế Đạo Hải Ngoại
9/26/2022 9:49:28 PM
(Số lần truy cập trang web: 27688)