toa thanhTrang Chính

KÍNH CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

CHỦ TRƯƠNG

                    - Góp phần phổ truyền Giáo Lý ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ và Tinh Hoa Triết Lý Tam Giáo 

                    - Đề cao giá trị TỰ DO - DÂN CHỦ, BÁC ÁI - CÔNG BÌNH    

                    - Đề cao sự hợp tác giữa Đạo Cao Đài và các Tôn Giáo bạn

                    - Phổ biến tin tức Đạo Sự của các cơ sở Đạo Cao Đài 

                    -Trang Web Ban Thế Đạo Hải Ngoại hân hoan tiếp nhận bài vở của quý Đồng Đạo, Đọc Giả

                      và Thân Hữu để cùng góp phần phục vụ ĐẠO PHÁP, NHÂN SINH và XÃ HỘI.

 

                                         Bài vở cho trang Web Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin gởi về:

                                                          Email: banthedao@googlegroups.com

 

Bài Mới Đăng

Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 217 ( 7/2024 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 217 phát hành ngày 17 tháng 7 năm 2024Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Tập San Thế Đạo Số 94 ( 5/2024 )    cao dai hai ngoai

Tập San Thế Đạo phát hành tháng 5-2024Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 216 ( 6/2024 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 216 phát hành ngày 08/6/2024Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 215 ( 5/2024 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 215 phát hành ngày 14/5/2024Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 214 ( 4/2024 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo Số 214 Phát hành ngày 07-4-2024Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 213 ( 3/2024 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 213 phát hành ngày 20-3-2024Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 212 ( 2/2024 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo 212Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Tập San Thế Đạo Số 93 ( 2/2024 )    cao dai hai ngoai

Tập San Thế Đâo số 93 phát hành tháng 2 năm 2024Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 211 ( 12/2023 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 211 ngày 20 tháng 12 năm 2023Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Tập San Thế Đạo Số 92 ( 10/2023 )    cao dai hai ngoai

Tập San Thế Đạo số 92 phát hành tháng 10 năm 2023
Ban Thế Đạo Hải Ngoại
7/19/2024 5:45:05 PM
(Số lần truy cập trang web: 59100)