toa thanh

Tài Liệu


cao daiHội Thánh ĐĐTKPĐ-TTTN | Tân Luật - ĐĐTKPĐ ( 5/21/2021 )    cao dai hai ngoai

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
cao daiHội Thánh ĐĐTKPĐ-TTTN | Thánh Giáo Đức Diêu Trì Kim Mẫu & Cửu Nương ( 5/17/2021 )    cao dai hai ngoai

""Thánh Giáo Đức Diêu Trì Kim Mẫu & Cửu Nương" - Trường Qui Thiện - Trí Giác Cung - Địa Linh Động

ấn tống năm Tân Mùi (1931)
cao daiHội Thánh ĐĐTKPĐ-TTTN | Nghi tiết Đại Đàn Tiểu Đàn tại Tòa Thánh và Thánh Thất các nơi ( 5/17/2021 )    cao dai hai ngoai

"Nghi tiết Đại Đàn Tiểu Đàn tại Tòa Thánh và Thánh Thất các nơi" - Hội Thánh ấn hành năm Canh Ngũ (1930) - Nhà in Chơn Truyền Ấn Quán.
cao daiQuách Văn Hòa | Từ Ngữ Điển Cố Cao Đài - Quyển Thượng ( 8/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Đọc sách ai ai cũng vậy, thỉnh thoảng gặp những từ ngữ lạ lạ, không nắm vững nghĩa vì mình ít gặp trong sách, chưa từng nghe ở ngoài đời, học giới gọi đó là từ cổ. Từ cổ ngoài chuyện gây khó hiểu cho người đọc còn có sự biến nghĩa, trại nghĩa, biến thinh càng ngày càng trở nên xa lạ với người đọc.
cao daiQuách Văn Hòa | Từ Ngữ Điển Cố Cao Đài - Quyển Hạ ( 8/4/2020 )    cao dai hai ngoai

Đọc sách ai ai cũng vậy, thỉnh thoảng gặp những từ ngữ lạ lạ, không nắm vững nghĩa vì mình ít gặp trong sách, chưa từng nghe ở ngoài đời, học giới gọi đó là từ cổ. Từ cổ ngoài chuyện gây khó hiểu cho người đọc còn có sự biến nghĩa, trại nghĩa, biến thinh càng ngày càng trở nên xa lạ với người đọc.
cao daiĐức Nguyên | Cao Đài Từ Điển - Quyển 1 ( 8/7/2020 )    cao dai hai ngoai

Cao Ðài Từ Ðiển là một bộ sách mà tác giả đã tốn nhiều năm trường gom góp biên soạn và chú thích một cách rất tỉ mỉ công phu tất cả các từ ngữ, thành ngữ, điển tích, và danh nhân của Ðạo kể từ lúc Ðạo còn sơ khai cho đến thời kỳ cận đại ngày nay.
cao daiĐức Nguyên | Cao Đài Từ Điển Quyển 2 ( 8/8/2020 )    cao dai hai ngoai

Cao Ðài Từ Ðiển là một bộ sách mà tác giả đã tốn nhiều năm trường gom góp biên soạn và chú thích một cách rất tỉ mỉ công phu tất cả các từ ngữ, thành ngữ, điển tích, và danh nhân của Ðạo kể từ lúc Ðạo còn sơ khai cho đến thời kỳ cận đại ngày nay.
cao daiĐức Nguyên | Cao Đài Từ Điển Quyển 3 ( 8/8/2020 )    cao dai hai ngoai

Cao Ðài Từ Ðiển là một bộ sách mà tác giả đã tốn nhiều năm trường gom góp biên soạn và chú thích một cách rất tỉ mỉ công phu tất cả các từ ngữ, thành ngữ, điển tích, và danh nhân của Ðạo kể từ lúc Ðạo còn sơ khai cho đến thời kỳ cận đại ngày nay.
cao daiGabriel Gobron | Lịch Sử Đạo Cao Đài - HISTOIRE du CAODAISME ( 9/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Tiếng “Caodaisme” do chữ “Cao Đài” mà dịch nghĩa từng chữ là : Đền đài Tối cao. Từ ngữ nầy ở trong các kinh cầu nguyện rất cổ điển của Phật giáo. Điều nầy đặt nguồn gốc chính của tôn giáo nầy, trước tiên chúng ta sẽ thấy đó là Phật giáo canh tân.
cao daiGabriel Gobron | Lịch Sử và Triết Lý của Đạo Cao Đài - HISTOIRE et PHILOSOPHIE du CAODAISME ( 9/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Gabriel Gobron, tác giả của quyển sách nầy nói về Đạo Cao Đài, là một văn sĩ, ký giả, nhà diễn thuyết hăng hái và can đảm.


Ban Thế Đạo Hải Ngoại
6/13/2024 12:07:52 PM
(Số lần truy cập trang web: 57716)